Dette skjemaet stenger 30. april 23.59.59 (GMT +1).

NB! Søknadsskjemaet blir ikke autolagret underveis, så det er viktig å fylle ut alt og laste opp alle vedlegg før du går videre.

Felter merket med * er obligatoriske.

Person- og kontaktopplysninger om søkeren

/

Jeg søker om opptak til følgende utdanning

Utdanningsbakgrunn


Motivasjonsbrev


1000 tegn gjenstår

Språkkrav

For utenlandske søkere er opptak til videreutdanning betinget av at det fremlegges dokument som bekrefter tilstrekkelig kunnskap i norsk, §2.4.1 Høyskolens forskrifter. Les mer om studieforskriften (åpnes i ny fane).

Vedlegg

  • Obligatoriske vedlegg er vitnemål fra tidligere utdanning, eventuelt midlertidig karakterutskrift fra undervisningsinstitusjon om utdanningen avsluttes i 2021.
  • Yrkes- og eller undervisningspraksis dokumenteres med egne vedlegg.
  • Legg ved eventuell dokumentasjon på realkompetanse (attester, arbeidskontrakter e.l.), om du søker på grunnlag av dette.
  • Dokumentasjon på språkkrav (kan ettersendes).
Søknader som sendes inn uten vedlegg, regnes ikke som gyldige.

Alle dokumenter skal lastes opp i PDF-format

Registreringsavgift

Ved innsending av søknaden betales et registreringsgebyr på kr 480,-. Trykk her for å betale registreringsgebyret (åpnes i ny fane).