Søknad om inntak til Musikk på Majorstuen skole

Tilbudet gjelder for elever på 5. - 10. trinn skoleåret 2020/2021

1. Elevens navn og kontaktinfo

2. Nåværende skole

Vi gjør oppmerksom på at søkere fra andre kommuner selv er ansvarlig for å innhente gjesteelevsgaranti.

3. Musikkbakgrunn

Dagens dato dd.mm.åååå
— minutter per uke:
— minutter per uke:
— minutter per uke:
Dagens dato dd.mm.åååå
— minutter per uke:
— minutter per uke:
— minutter per uke:

4. Jeg er elev ved musikkskole/orkester/korps/privatlærer

Annet:
Annet:

5. På opptaksprøven vil jeg spille

6a. Foresatt 1

Mappe fra tidligere skole:
Nødvendig informasjonsdeling:

Ved delt omsorg angi %.

Delt omsorg må dokumenteres ved søknad om reisekort.

6b. Foresatt 2

Mappe fra tidligere skole:
Nødvendig informasjonsdeling:

Ved delt omsorg angi %.

Delt omsorg må dokumenteres ved søknad om reisekort.

7. Anbefaling av søknad

Last opp anbefaling fra nåværende lærer/musikkskole. Anbefalingen skal inneholde antall år eleven har spilt, beskrivelse av elevens nivå, arbeidsinnsats og motivasjon. Maks en side.

8. Merknader til søknaden (maks 500 tegn)